U bevindt zich in
Gemeente Bestuur
0166-THOLEN-0167
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Politieke Partijen College van B en W Commissie Bestuurszaken Commissie Ruimte Commissie Samenleving Gemeenten in Zeeland Gemeenteraad Griffie Presidium
Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente.
De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.
De gemeenteraad van Tholen wordt gevormd door deze partijen:
SGP (6), VVD (3), CU (3), PVV (2), ABT (2), CDA (2), PvdA/GL (2), SP (1).
De gemeenteraad vergadert ongeveer tien keer per jaar.
De vergaderingen zijn op donderdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis.
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn in principe openbaar.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© 0166.nl, overname eigen artikelen met bronvermelding toegestaan, tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 211009c
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
917 µsec.
8338 bytes
29 jun 2021
29 jun 2021