U bevindt zich in
Gemeente Bestuur
0166-THOLEN-0167
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Politieke Partijen College van B en W Commissie Bestuurszaken Commissie Ruimte Commissie Samenleving Gemeenten in Zeeland Gemeenteraad Griffie Presidium
Griffie

De raadsgriffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad, de burgemeester en de commissieleden.
De griffier is aanwezig bij de raads- en commissievergaderingen en ontwikkelt daarnaast activiteiten die moeten leiden tot bestuurlijke vernieuwing.
De raadsgriffier van de Thoolse gemeenteraad is de heer L. Vermeij, tel. (0166) 668313, e-mail: leen.vermeij@tholen.nl.
Alle zaken die de raad aangaan, worden door de griffie behandeld.
Heeft u vragen of wilt u zich melden als inspreker?
U kunt de griffie bereiken onder tel. (0166) 668343 of e-mail griffie@tholen.nl

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© 0166.nl, overname eigen artikelen met bronvermelding toegestaan, tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 211009c
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
873 µsec.
5950 bytes
29 jun 2021
29 jun 2021