Warning: Undefined array key "HTTPS" in /var/www/clients/client14003/web48985/web/index.php on line 104
EVRM
Deze
Website
is niet van
de
gemeente.
Over de Gemeente
THOLEN
Deze
Website
is niet van
de
gemeente.

Hoofdstuk
Home

Pagina's
Index
Camperen Bungalows Chalets EVRM Gemeentelijke Informatie Huisartsen Nieuws Plattegronden Politieke Organisatie Toerisme Woonkernen


Hoofdstuk
Zeeuwse Overheids Websites
EVRM

In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) staat een atikel dat voor sommige hobby's belangrijk kan zijn. Zo zegt artikel 10:
  1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting.
    Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
    Dit artikel belet Staten niet radio- omroep-, bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.

  2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.
EVRM met Nederlandse vertaling.

Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2024 0166.nl
CMS versie        240104b
Template versie 221016a
Colofoon
Verzonden op
Samengesteld in
Pagina Grootte
Aangemaakt op
Aangepast op
23 Feb 2024
33359 µsec.
6136 Bytes
10 jan 2024
10 jan 2024